Home    
Interculturele communicatie, wat doe je wel en wat niet?

Hoewel we weten dat iedereen anders is, kan het benoemen van culturele verschillen voelen als een hachelijke onderneming. En toch is het aan te raden van BUITENland naar BINNENland te denken om hachelijke blunders te voorkomen. Uit de presentatie van Perry Willemse van Global Acquaintance halen wij graag de volgende tips voor u.

Geef ik wel of geen hand? Verhoog uw succes door te weten hoe je met je internationale klant of zakenpartner communiceert. Op de website van RVO is op het landenoverzicht veel informatie per land te vinden.
Stel een multicultureel team samen, de door afkomst bepaalde communicatiepatronen heeft u dan al in huis.
Krijg de juiste persoon op de juiste plek door middel van het Lewis Model: dit cultuur model geeft een goed inzicht in verschillende communicatiestijlen en hoe deze verbonden zijn met de culturele achtergrond van mensen en groepen. Lewis beschrijft drie cultuurtypen met hun specifieke kenmerken. Tja, uiteraard kent de wereld vele mengvormen.
Versnel een succesvolle zakelijke samenwerking door inzicht te krijgen in bedrijfsculturen en belangen van de ander. Open deur natuurlijk, toch goed om je in te verdiepen.
Voor zakendoen met China en Taiwan is kennis van Guanxi een must. Wat guanxi voor de Chinezen betekent is uiterst lastig om kort te beschrijven. Het is wederzijdse gedeelde verplichting en diensten. Het gaat ook over elkaar zien, eer, netwerk, relatie. In China is het onderhouden van persoonlijke relaties om zaken voor elkaar te krijgen onmisbaar en volledig geaccepteerd. Neem uw tijd om guanxi op te bouwen en succesvol zaken te kunnen doen.
Weet dat Nederlanders vrij makkelijk een land binnen kunnen komen, als klein landje vormen we geen bedreiging. We mogen dan bot zijn, we zijn ook eerlijk en dat wordt gewaardeerd.
Wees u bewust van het verschil in de communicatiepatronen, zelfs de Duitse stijl verschilt al van het Nederlandse patroon.

De zakencultuur in Duitsland is formeler dan in Nederland
Etiquette is belangrijk en tutoyeren uit den boze. Wel zijn de omgangsvormen in sectoren waar veel jongeren werken losser, bijvoorbeeld in de ICT of creatieve industrie. De Duitse zakencultuur is ook meer gejuridiseerd dan in Nederland. Duitsers willen afspraken eerder schriftelijk en bindend vastleggen. Ze houden vast aan wat is afgesproken. Tegelijkertijd wordt een conflict minder snel in der minne geschikt. Ook neemt de Duitse zakenman eerder een advocaat in de arm.

Voertaal Duits
De voertaal is Duits, vooral bij het traditionele midden- en kleinbedrijf. Als u Duits spreekt, wordt dat zeer op prijs gesteld. Duitsers zijn perfectionistisch en daardoor nog wel eens terughoudend om Engels te spreken. Bij schriftelijk Duits worden taalfouten niet getolereerd. Correspondentie moet in vlekkeloos Duits zijn opgesteld. Laat dit dan ook bij voorkeur aan erkende professionals over.

Kwaliteit en referenties
Duitsers zijn gespitst op kwaliteit en referenties. Er bestaat veel interesse voor producteigenschappen en details. Bereid u goed voor op gesprekken. Mooie referenties zijn voor een Duitser een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Hetzelfde geldt voor keurmerken en andere kwaliteitskenmerken.

Copyright © 2017 D&TS B.V. All rights reserved.