Home    
De Machinerichtlijn vermeldt o.a.:

“De fabrikant heeft de plicht een risicoanalyse te verrichten om na te gaan welke risico’s voor zijn machine gelden; bij het ontwerp en de constructie van de machine moet hij vervolgens rekening houden met zijn analyse.”

D&TS heeft ervaring in het opstellen van deze risicoanalyse en kan op basis daarvan eveneens advies uitbrengen welke veiligheidspictogrammen op welke plaatsen nodig zijn om eventuele restrisico’s af te dekken.

Omdat ieder bedrijf en iedere machine anders is, komen wij graag langs voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, u kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Seriousness: 1 injury (usually reversible
2 serious injury (usually irreversible
3 death
Exposure: 1 seldom/rarely
2 often/continuous
Probality: 1 low (will probably not occur)
2 average (can occur during the lifetime of the equipment)
3 high (will occur more than once)
Avoidance 1 possible under circumstances
2 hardly possible

Copyright © 2017 D&TS B.V. All rights reserved.